Koolitused
Tänased koolitused toimuvad koostöös Tallinna Ülikooliga ning on suunatud nii õppivatele kui juba töötavatele kunstiterapeutidele, aga ka spetsialistidele, kes soovivad end kunstiteraapia valdkonnaga kurssi viia.

Koolitustel osalemiseks tasub jälgida Tallinna Ülikooli koolituskava


Töötoad
Toimuvad reeglina ühekordse või pikemajalise projektina sündmuse või teenuse raames. Töötuba saab disainida vastavalt vajadusele, kuid sellest saab kujundada ka pikemaajalise teenuse, mis toimib grupikunstiteraapia põhimõttel ja on meeskonnaliikmeid toetav.

Järgnevalt mõned näited.
KUNSTITERAAPIA MEESKONNALE
Grupikunstiteraapia vormis läbiviidav tegevus, mis keskendub meeskonna töökeskkonnast tuleneva psühhosostsiaalse stressi vähendamisele.

KUNSTITERAAPIA SÜNDMUSEL
Sündmusel osalevad inimesed saavad osaleda töötoas, kus võib olla kunstiteraapiat tutvustav nii teoreetiline kui praktiline tegevus. Võis siis ka ainult praktiline tegevus, mis viiakse läbi grupikunstiteraapiana.